Despre Pro Opera Transilvană

Despre Pro Opera Transilvană

ASOCIAȚIA PRO OPERA TRANSILVANĂ CLUB, numită în continuare Asociaţia, se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor actului constitutiv şi ale statutului, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

  1. Scopul Asociației este sprijinirea acţiunilor culturale de interes local, în special prin susținerea intereselor Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca.
  2. Obiectivele Asociației sunt:
    1. să ofere ajutorul pentru promovarea și realizarea producțiilor de operă;
    2. să acorde ajutor financiar și profesional prin eforturile directe și indirecte ale membrilor fondatori, respectiv a membrilor asociați.
  3. Finanțarea asociației în vedere îndeplinirii scopurilor sale este strict din fonduri private. Asociația nu poate accesa fonduri publice în exercitarea scopului propus.

Povestea conceptuală

Să vezi la Operă mii si mii de Inimi şi tot atâtea braţe care strâng la piept omenirea întreagă

Aşa a început povestea unui vis frumos în care Dimitrie Popovici-Bayreuth, părinte fondator al Operei Române din Cluj, a perseverat, cu entuziasm, pe durata unei vieţi. Opera ca Punte solidă de Legătură între Oameni, indiferent de rasă, etnie sau religie a reprezentat fundamentul unei gândirii care, imediat după Marea Unire, a început să-şi arate roadele. După momentele necesare de pregătire din anii 1918-1919, în oraşul de pe Someş, a luat fiinţă un puternic focar de cultură a cărui menire a fost aceea ca, prin geniul creator al naţiunii, să se pună mai bine în lumină farmecul muzicii clasice româneşti, talentul slujitorilor săi de pe Scenă şi, totodată, racordările sale la cultura universală.

Clubul Pro Opera Transilvana susţine, şi pe mai departe, această poveste de succes despre mii şi mii de inimi care, sub cupola Operei, vor construi şi pe mai departe punţi trainice de legătură pentru încă mulţi ani de aici înainte, punţi deasupra cărora talentul, excelenţa, respectul şi toleranţa se dovedesc mereu a fi în măsură să consolideze unitatea unei Comunităţi şi a unei Naţiuni în marele ei ansamblu.